O nás
Žijeme cyklistikou tělem i duší

Všeobecné podmínky

Tato stránka existuje, aby sloužila komunitě cyklistů a nadšenců do outdooru nejen na Slovensku. Chceme, aby stránka byla místem, kde si všichni najdou všechny informace, které o svém hobby potřebují, a aby měli prostor pro komunikaci se stejně zaměřenými lidmi. Stránku mohou navštěvovat všichni, stejně jako vidět její obsah. K využívání komunitních funkcí stránky a online nakupování je třeba, aby návštěvníci byli přihlášeni do svého uživatelského účtu. Tyto všeobecné podmínky upravují smluvní vztah mezi provozovatelem této stránky a registrovanými uživateli této stránky.

1. Základní informace

 1. Provozovatelem této stránky je společnost MTBIKER.shop s.r.o., 225, Hrádok 916 33, Slovensko, IČO: 52770222 (dále jen "provozovatel" nebo "my").
 2. Tato stránka je přístupná z několika domén: www.mtbiker.sk, www.mthiker.sk, www.mtbiker.cz, www.mthiker.cz, www.mtbiker.shop, www.mtbiker.at, www.mtbiker.hu, www.mtbiker.de, www.mtbiker.pl, www.mtbiker.ro, www.mtbiker.si a případně i dalších národních domén. Na různých doménách může mít stránka odlišnou jazykovou verzi a odlišnou funkcionalitu.
 3. Pro plné využívání této stránky je nezbytné, aby si návštěvníci vytvořili uživatelský účet. Tento účet umožňuje návštěvníkům používat služby uvedené v článku 3. Vytvoření i správa (provozování) účtu jsou bezplatné. V rámci stránky se uživatelský účet může označovat také jako profil.

2. Uzavření smlouvy k uživatelskému účtu

 1. K vytvoření uživatelského účtu a jeho následné správě ze strany provozovatele dochází na základě smlouvy mezi návštěvníkem stránky a provozovatelem. K vytvoření uživatelského účtu může dojít v následujících případech:
  1. při registraci na stránce formou přímého vytvoření uživatelského účtu přes formulář dostupný v záhlaví stránky,
  2. při vytvoření objednávky v e-shopu v souladu s Obchodními podmínkami,
  3. při přidání inzerátu do sekce bazar,
  4. při registraci na akci v sekci kalendář.
 2. Návštěvník odsouhlasením těchto všeobecných podmínek svobodně a vážně vyjadřuje svou vůli uzavřít smlouvu s provozovatelem, na jejímž základě dojde vytvoření uživatelského konta a jeho následné správě v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.
 3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a její ukončení se řídí článkem 7.
 4. Návštěvník se uzavřením smlouvy stává registrovaným uživatelem.

3. Služby poskytované provotzovatelem

 1. Provozovatel poskytuje registrovaným uživatelům množství služeb, které nejsou pro ostatní (neregistrované) dostupné. V závislosti na jazykové a obsahové verzi stránky to mohou být následující služby, týkající se obsahu stránky:
  1. Možnost hodnocení článků, diskusních příspěvků, komentářů, fotografií. akcí, vyjížděk a dalšího obsahu v rámci stránky,
  2. Možnost přidávat komentáře pod články, inzeráty, produkty, akce či vyjížďky zveřejněné na této stránce,
  3. Možnost přispívat do diskusního fóra včetně nahrávání fotografií,
  4. Možnost přidávání inzerátů do sekce bazar.
  5. Možnost přidávat záznamy z tréninků v sekci Vyjížďky a porovnávat svoje výkony s komunitou v sekci Žebříčky,
  6. Možnost naplánování, uložení a sdílení tras v sekci Cyklotrasy,
  7. Možnost přihlásit se na vybrané akce v sekci Kalendář a možnost indikovat účast na akcích.
 2. Kromě služeb týkajících se obsahu stránky poskytuje provozovatel i služby týkající se nakupování v e-shopu provozovatele:
  1. Zákaznický účet se seznamem všech objednávek uživatele, včetně jejich aktuálního stavu, možnosti vrácení a reklamace zboží a možnosti kontaktování zákaznické podpory,
  2. Možnost vytvářet nákupní seznamy pro jednoduché ukládání žádaných produktů a sledování jejich dostupnosti,
  3. Věrnostní systém, který odměňuje registrované uživatele za jejich věrnost a aktivitu na stránce věrnostními slevami,
  4. Personalizovaná doporučení a vylepšené vyhledávání v e-shopu na základě předešlých nákupů a prohlíženého obsahu na stránce.
 3. Seznam, funkcionalita a dostupnost těchto služeb se mohou v čase měnit a provozovatel má právo omezit nebo zrušit některé služby, pokud je z provozních důvodů nedokáže dále poskytovat.
 4. Při poskytování služeb se řídíme zpětnou vazbou od našich uživatelů, ale ne vždy lze vyhovět všem. Snažíme se vždy najít řešení, které vyhovuje absolutní většině uživatelů.
 5. Snažíme se být v našich článcích a příspěvcích co nejobjektivnější, ale každý článek a příspěvek je subjektivním názorem jeho autora a nemusí odpovídat názoru provozovatele.

4. Údaje uložené v rámci uživatelského účtu

 1. Provozovatel pro potřeby poskytování služeb (jak jsou uvedeny v článku 3 výše) zpracovává různé druhy údajů registrovaných uživatelů, z nichž některé jsou osobními údaji. Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v sekci Ochrana soukromí a osobních údajů.
 2. Mezi údaje, které provozovatel zpracovává, patří:
  1. E-mailová adresa, která je základním unikátním identifikátorem uživatele,
  2. Běžné osobní a kontaktní údaje, pokud nám je uživatel poskytne,
  3. IP adresa a cookies,
  4. Komentáře, diskusní příspěvky, inzeráty, fotografie, hodnocení, vyjížďky a jiné příspěvky, které uživatel na stránku přidal,
  5. Objednávky a reklamace uskutečněné přes uživatelský účet,
  6. Nákupní seznamy, které uživatel vytvořil,
  7. Produkty, diskusní příspěvky, články a inzeráty, které si uživatel prohlédl,
  8. Uživatelské nastavení účtu.
 3. Registrovaný uživatel může vidět údaje uložené v jeho uživatelském účtu v nastavení účtu. V této sekci může uživatel měnit své kontaktní údaje a nastavení soukromí, notifikací a dalších parametrů stránky a účtu.
  1. Uživatel může vznést námitku, respektive odmítnout zpracování údajů pro potřeby služeb uvedených v článku 3.b.iii a 3.b.iv vypnutím věrnostního systému, respektive vypnutím vytváření doporučení.
  2. Uživatel může v nastaveních účtu odstoupit od smlouvy uzavřené podle článku 2 a smazat uživatelský účet podle článku 7 těchto všeobecných podmínek.

5. Pravidla účtu a povinnosti registrovaných uživatelů

 1. Registrovaným uživatelem se může stát každá fyzická osoba ve věku 16 a více let. Osoby mladší než 16 let se mohou registrovat jen po zaslání písemného souhlasu zákonného zástupce na adresu web@mtbiker.cz.
 2. Každá fyzická osoba může mít vytvořený nejvýše jeden uživatelský účet.
 3. Libovolný obsah, který registrovaný uživatel přidá na stránku, může být provozovatelem odstraněn, pokud vykazuje jeden nebo více z následujících znaků:
  1. Příspěvek má vulgární, rasistický, extrémistický nebo jinak nesnášenlivý obsah nebo podtón,
  2. Příspěvek svým obsahem porušuje zákony nebo k jejich porušování nabádá,
  3. Příspěvek obsahuje pornografický obsah nebo na něj odkazuje,
  4. Příspěvek porušuje autorská práva třetí osoby,
  5. Příspěvek má reklamní charakter nebo jde o spam,
  6. Příspěvek obtěžuje jiné registrované uživatele a ti tento obsah nahlásí nebo označí za nekvalitní či ofenzivní.
 4. Všechny články, videa, fotografie, diskusní příspěvky, komentáře a jiné materiály nahrané na stránku uživateli jsou jejich názory a nikoli názory provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah těchto materiálů, ani za škody ani újmu, které mohou vzniknout zveřejněním těchto materiálů na stránce.
 5. Všechny články, videa, fotografie, diskusní příspěvky, komentáře a jiné materiály přidané na tuto stránku musí být projevem osobnosti registrovaného uživatele, autorským dílem registrovaného uživatele, nebo k nim musí mít registrovaný uživatel adekvátní licenci. V případě porušení autorských, osobnostních nebo základních lidských práv (zejména práva na ochranu soukromí, práva na ochranu osobnosti nebo práva na ochranu osobních údajů) třetí osoby můžeme od registrovaného uživatele požadovat náhradu za škody, které nám jako provozovateli webové stránky případně vzniknou v souvislosti s uplatněním nároků třetí osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele.
 6. Provozovatel není schopen proaktivně kontrolovat identitu uživatelů ani veškerý obsah, který přidávají na stránku. Registrovaní uživatelé mají proto nástroje k tomu, aby škodlivý a protiprávní obsah nahlašovali provozovateli, který jej následně ze stránky může odstranit.
 7. Jednotlivé sekce stránky mohou mít vlastní pravidla, která doplňují tato pravidla, a povinnosti a uživatelé jsou povinni se jimi řídit při přispívání do daných sekcí.
 8. Seznam pravidel a povinností se může časem měnit, doplňovat a upřesňovat v zájmu ochrany duševního vlastnictví, reflektování změn v zákonech a reflektování potřeb komunity.
 9. Porušení těchto pravidel a povinností může mít za následek dočasné nebo trvalé omezení poskytování některých služeb uživateli, který je porušil. V opakovaných nebo závažných případech má provozovatel právo ukončit smlouvu (zablokovat nebo smazat uživatelský účet) nebo blokovat přístup návštěvníka na stránku.

6. Autorské a licenční ujednání

 1. Přidáním diskusního příspěvku, článku, inzerátu, komentáře, vyjížďky, fotografie nebo jiného materiálu na tuto stránku nám pro případ, kdy by měl být takový výstup předmětem duševního vlastnictví, jako registrovaný uživatel uděluješ nevýhradní licenci k použití díla (tj. příslušného výstupu představujícího předmět duševního vlastnictví) , a to za následujících podmínek:
  1. způsob použití díla podle ust. § 19 odst. 4 písm. c) a f) Autorského zákona (tj. zařazení do databáze a uvedení díla na veřejnosti),
  2. v neomezeném rozsahu (podle 67 Autorského zákona),
  3. po celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu,
  4. bez nároku na finanční odměnu (za protihodnotu považujeme Tvoji možnost využívat funkce tohoto webu),
  5. se souhlasem autora na udělení sublicence třetí osobě s tím, že
  6. jsme oprávněni rozhodnout o odstranění díla z našeho webu a ostatních platforem v případě, že porušuje pravidla podle článku 5.
 2. Udělená licence se vztahuje i používání na dalších webových stránkách a sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram) a jiných platformách (YouTube kanály) patřících provozovateli.
 3. Pokud diskusní příspěvek, článek, inzerát, komentář, vyjížďka, fotografie, audiovizuální záznam nebo jiný materiál, který jsi přidal(a) na tuto stránku, není autorským dílem, resp. předmětem duševního vlastnictví, bereš při zohlednění výše uvedeného na vědomí, že přidání takového příspěvku na tuto stránku odpovídá Tvému souhlasu s použitím projevu Tvé osobnosti, resp. osobní povahy způsobem odpovídajícím účelům a cílům, pro které provozujeme tuto stránku (viz úvod těchto podmínek). Zachovávání obsahu a logická návaznost v rámci diskusí jsou pro dosažení těchto cílů klíčové, a proto přidáním příspěvku souhlasíš s tím, aby všechny (pokud to bude možné) Tvé příspěvky po obsahové stránce zůstaly na našem webu zachovány i poté, co se rozhodneš odstranit svůj uživatelský účet, ovšem už jen v anonymizované formě, to znamená tak, aby se nedaly spojit s Tvou osobou, respektive s identitou, kterou sis na našem webu vytvořil(a).

7. Ukončení smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem a provozovatelem, resp. smlouvu uzavřenou podle článku 2 mezi registrovaným uživatelem a provozovatelem, je možné ukončit kdykoli prostřednictvím sekce Nastavení účtu kliknutím na tlačítko Smazat účet.
  1. Po potvrzení smazání účtu provozovatel odstraní veškeré osobní údaje uživatele (s výjimkou osobních údajů zpracovávaných pro jiný účel než pro správu uživatelského účtu) a odstraní propojení mezi obsahem, který uživatel na stránku přidal, a jeho uživatelským účtem.
  2. Provozovatel není schopen automatizovaně odstranit osobní údaje uživatele v případě, že se nacházejí v obsahu (textu), který na stránku uživatel samostatně přidal. Uživatel má právo kdykoli po ukončení smlouvy požádat o odstranění osobních údajů ze stránky formou emailu na web@mtbiker.cz, kde identifikuje konkrétní obsah, který obsahuje jeho osobní údaje.
  3. Provozovatel má lhůtu 30 dní na odstranění osobních údajů ze záloh.
 2. Smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem a provozovatelem, resp. smlouvu uzavřenou podle článku 2 mezi registrovaným uživatelem a provozovatelem, může provozovatel jednostranně ukončit v případě opakovaného nebo závažného porušení pravidel účtu a/nebo povinností registrovaného uživatele (ve smyslu článku 5.) ze strany registrovaného uživatele.
keyboard_arrow_up