Doping ve sportu - lze ho trvale vymýtit?

Každý z nás už v minulosti slyšel pojem doping. Ačkoliv je tento pojem pro mnoho lidí velké tabu, pokusíme se v tomto článku zamyslet nad tím, proč je stále součástí velké většiny sportů a zda můžeme tento nešvar zcela vymýtit.

Je samozřejmě velmi složité správně definovat, co to vlastně doping je. V současné době je také obtížné určit hranici toho, kdy se ještě nejedná o doping a kdy už ano. Definice dopingu je také z pohledu sportovců oproti lékařům často odlišná.

Co je to doping

Dle Antidopingového výboru ČR je doping definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel. Proto je nejen důležité hlídat si složení výživových prostředků a léků, ale také znát a rozumět antidopingovým pravidlům, která vymezuje Světový antidopingový kodex. Z toho vyplývá, že pokud sportovec poruší antidopingová pravidla, jedná se o doping. Doping totiž nemusí být jen použití různých nefyziologických látek v jakékoliv formě, ale i fyziologických látek v abnormální dávce nebo nenormální cestou u zdravých osob za účelem umělého a neoprávněného zvýšení výkonnosti v závodě.

Laicky řečeno, doping nemusí být jen užití farmakologických látek atd. Dopingem může být např. i mechanický doping (např. motor ukrytý v rámu kola, úmyslně větší rozměry brankářské hokejové výstroje apod.). Dopingem je také to, pokud sportovec dopingovou kontrolu odmítne či se nedostaví k odběru vzorku. Zajímavé je také to, že o doping se jedná také v případě, že sportovec (či doprovodný personál) zakázané látky drží, byť jsou sportovcovy dopingové testy negativní. Toto je výčet jen některých z pravidel, veškerá pravidla však rozebírat nebudeme, neboť každý sport má své povolené a nepovolené látky či metody.

Proč sportovci dopují?

Pokud se zaměříme na důvod, proč sportovci dopují, je třeba se zamyslet také nad tím, jaký vztah je mezi sportem a dopingem. Doping je se sportem jednoduše už od dávné historie spojen (např. gladiátoři užívali směs alkoholu a medu jako podporu výkonu). Sportovci zkrátka chtějí mít nad ostatními určitou výhodu, která by jim přinesla vytoužené vítězství. Někteří jsou schopni pro toto vítězství obětovat vše a právě zde se objevuje doping. Jestliže se potom zaměříme na důvody individuální, lze říci, že někteří sportovci dopují např. pro slávu, někteří pro peníze, někteří pro to, aby dobře vypadali, někteří proto, že jim to někdo poradí, a nebo se také objevuje kombinace více důvodů. Nutné je také podotknout, že mezinárodní sportovní soutěže, např. olympiáda, jsou důležité nejenom pro sportovce, ale také pro jejich manažery, trenéry, státy nebo třeba sponzory. Ze všech stran tedy cítí sportovci společenský tlak na co nejlepší výkony, medaile a světové rekordy.

Negativní vliv dopingu na lidský organismus

Při užití zakázaných dopingových látek neexistuje jediná látka pozitivně fungující na výkon sportovce, která by zároveň negativně neovlivňovala alespoň nějakou část organismu člověka. Čili jakékoliv užití těchto látek má negativní vliv na zdraví člověka. Zdravotním rizikem užívání těchto látek je buď dočasné, nebo trvalé poškození orgánů uživatele. Užívání některých látek může vést k nevratnému poškození lidského zdraví. Hodně sportovců však možná rizika spojená s užíváním takových látek zlehčuje či bagatelizuje. Dalším rizikem je mezi uživateli velká míra neinformovanosti o možném poškození zdraví, často mají velmi nedostačující nebo zkreslené informace o látkách, které si aplikují, a jaká zdravotní rizika jsou s nimi reálně spjata.

Mechanismy vzniku poškození zdraví dopingem jsou následující: příliš silný dopingový účinek, toxický účinek nebo účinek alergenu. V medicíně jsou dávky léků rozděleny:
    terapeutická dávka = vyvolává žádoucí léčebný účinek
    toxická dávka = vyvolává toxické příznaky (otravy)
    smrtelná dávka = dávka s pravděpodobným úmrtím

Aby látky dostatečně fungovaly, používají dopující sportovci dávky toxické, které jsou několikanásobně vyšší než léčebné dávky. Každá látka má jiné vedlejší účinky, proto nelze obecně říci, jaká konkrétní zdravotní rizika z dopingu hrozí. Na toto téma bychom se museli podívat podrobněji a individuálně na konkrétní typ podávané látky. Obecně však lze říci, že doping a dopingové látky mohou způsobit u zdravých lidí nevratné zdravotní komplikace na poli endokrinního, oběhového a vylučovacího systému a vést až k ohrožení života.

Lze doping trvale vymýtit ze sportu?

Na základě toho, proč vlastně sportovci dopují navzdory zdravotním rizikům, nelze s jistotou říci, zda můžeme nešvar jménem doping zcela vymýtit. Ačkoliv organizace, které jsou zaměřeny na boj proti dopingu, snižují jeho používání, objevují se stále případy, kdy sportovci dopují. To ovšem ale není problém samotného sportu, nýbrž problém celé společnosti. Vždy se najde někdo, kdo bude chtít mít výhodu nad ostatními a přitom nebude ctít nejzákladnější předpoklad sportovního zápolení, tedy fair play. Člověk bude vždy chtít posouvat limity lidských možností. Těch už ale bylo ve většině sportů dosaženo, a proto chtějí někteří tyto limity posunout za pomoci zakázaných látek či metod. Problémem společnosti je také fakt, že někteří se řídí heslem “co není zakázáno, je povoleno”. Proto vymýšlejí nové látky nebo nové metody, které dopingové asociace neznají, čili ani zakázat nemohou.

Boj je stále důležitý

Závěrem je třeba si uvědomit, že pokud jde o naše zdraví, je sportovní výkon vždy v pozadí. Měli bychom dbát na svoje zdraví a nestavět sportovní cíle před tuto prioritu. Existuje k tomu velmi výstižné rčení. “Zdravý člověk si přeje mnoho věcí, nemocný jen jednu..., a to být zdravý.” Boj s dopingem tady vlivem společnosti bude stále a důležitým aspektem jsme my, sportovci. Sami sportovci musí chtít a mít zájem na tom, aby jejich sport byl co nejčistší. Boj proti dopingu totiž není zbytečný. I nepatrný posun je krokem vpřed. A každý jedinec, který se díky získaným informacím rozhodne neužít dopingu a soutěžit čestně, představuje úspěch pro společnost a přispívá k větší čistotě sportu. Otázkou do budoucna je, jak společnost bude vnímat hodnoty sportu. Protože dokud existují sportovci, kteří chtějí sportovat čistě a zároveň dbát na své zdraví, je šance, že hodnoty fair play zůstanou zachovány.

Chci tímto článkem upozornit na užívání dopingu obecně ve sportu. V žádném případě nepodporuji užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzuji. Článek má sloužit k prohloubení znalostí zejména u mladých sportovců uvažujících nad dopingem nebo již užívajících dopingové látky. Článek také není určen jen vrcholovým sportovcům, ale také hobby sportovcům, kteří si například chtějí zvýšit výkonnost anabolickými steroidy apod.
report_problem Našel (našla) jsi v textu chybu?
mtbiker-komunitaCZ 
clear
Proč se Ti článek nelíbí?
Odeslat zpětnou vazbu
Formulář se odesílá

Komentáře

Momentálně se tu nenacházejí žádné komentáře

Abys viděl(a) celou diskusi, musíš být přihlášený/á.
Formulář se odesílá
Přidej komentář
Formulář se odesílá

Podobné články

Dresy do teplého počasí - léto přichází PR článek

Dresy do teplého počasí - léto přichází

Ať už preferuješ obepnuté a aerodynamické nebo volné a pohodlné kousky, zajisté oceníš rychlý odvod potu a spolehlivou termoregulaci za každých okolností.
Pozvánka: červen - letní sezóna v plném proudu

Pozvánka: červen - letní sezóna v plném proudu

Letní sezóna čeká za dveřmi, a tak si ji už musíme jen naplno užít se vším, co přijde.
MTBIKER otevřel novou prodejnu v Brně

MTBIKER otevřel novou prodejnu v Brně

A je to tady, prodejnu MTBIKER najdeš už i v České republice! Po třech prodejnách na Slovensku otevíráme novou prodejnu v Brně.
keyboard_arrow_up